Utbildningar i Kalix skärgård

Hemma hos oss på Skärgårdsudden har vi perfekta förutsättningar att erbjuda nautiska utbildningar. Nere på bryggan samlas vi för både teorigenomgångar och praktiska moment. Mat och fika bjuds av vår dotter Elsa och hennes ”Elsas café”. Vi kan genom ett samarbete med Addwater erbjuda ett flertal utbildningar, både genom distansstudier och som intensivkurser.

Våra utbildningar

Förarbevis vattenskoter

Boka din vattenskoter-utbildning hos oss!

Vi ger kurser för att ta förarbevis för vattenskoter. Du behöver inga förkunskaper för att anmäla dig och deltaga.

Under kursen kommer du att få instruktioner och feedback från din instruktör. Vi avslutar varje moment med att reflektera över momentet som du just övat på. Under den praktiska delen av utbildningen är ni som mest två deltagare per skoter och varje instruktör tar hand om maximalt fyra vattenskotrar.

Skärgårdsudden erbjuder en perfekt utbildningsmiljö med närheten till vattnet, egna bryggor och hamn samt möjligheten att sitta både inne och ute beroende på vädret. Utbildningen gav mycket mer kunskap än vad jag hade förväntat mig och fikat och maten från Elsas Café gav det lilla extra.

MATHIAS

Vattenskoterutbildning i tre steg

STEG 1: Teoretisk utbildning på distans 8 tim.
STEG 2: Teoretisk utbildning på plats med oss 3 tim.
STEG 3: Praktisk utbildning på plats med oss 4 tim.
STEG 2 och 3 görs tillsammans med oss på Skärgårdsudden, Skärgårdsvägen 10 i Kalix-Nyborg. Medtag egen vattenskoter, flytväst och lämpliga kläder.

Viktig information

Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.
För att få delta på kursen måste du ha fyllt 15 år.
Kursintyg: Efter godkänd utbildning utfärdas förarbevis av Transportstyrelsen.

Fartygsbefäl klass VIII

Boka din utbildning hos oss!

Fartygsbefäl Klass VIII är en utbildning för dig som vill bli befälhavare på mindre yrkesfartyg för tex rib- eller segelcharter, fiskeguidning, personbefordran, arbetsbåtar och liknande. Det gamla namnet Skepparexamen lever än idag kvar med det korrekta namnet är Fartygsbefäl klass VIII, där ”klass 8” skrivs med romerska siffror.

Utbildningen genomförs på 6 dagar med instruktör. Till detta kommer en del egna studier. Fartygs befäl klass VIII omfattar utbildning i navigation, radar, GMDSS (VHF), fartygstekning och säkerhet. Kursplanen omfattar många delar, vilket gör att det även blir en komplett utbildning för dig som endast ska framföra fritidsfartyg.

Kursen består av både praktiska och teoretiska moment hemma hos oss på Skärgårdsudden, Kalix. I kursen ingår lunch samt fika från Elsas Café. Hela kursen avslutas med en teoretisk examination. Godkänd examination samt närvaro på de obligatoriska momenten ger ett kursintyg.

Boka din utbildning!